tisdag 15 juni 2010

Eurofrågor till riksdagskandidater

En enkät med tre frågor om inställningen till euron genomförs nu bland riksdagspartiernas kandidater på valbar plats
Dagens SCB-undersökning om euroopinionen visar att en klar majoritet av svenska folket är motståndare till euron. 60 procent säger nej, 28 procent ja och 12 procent vet ej.
Vid folkomröstningen om euron 2003 var det slående hur stor majoriteten var emot euron i själva folkomröstningen, samtidigt som stödet för euron var mycket starkt bland riksdagsledamöterna.
Politiskt är det den svenska riksdagen som äger beslutanderätten i frågan.
Det är därför viktigt att väljarna får besked från kandidaterna.
Den pågående debatten om krona eller euro lämnar också en hel del oklarheter.
Folkpartiet driver att en ny folkomröstning skall äga rum under den kommande mandatperioden, men de övriga tre borgerliga partiernas inställning till detta är oklar.
Tillsättandet av en ny EMU-utredning har också föreslagits, vilket kan ge utrymme för en del partier att omstarta sina ja till euron-kampanjer med vad de ser som gott samvete.
Enkäten med de tre frågorna om inställningen till EMU, om en ny folkomröstning eller inte samt om en eventuellt ny EMU-utredning genomförs med stöd av Medborgare mot EMU, Nej till EU, Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Junilistan. De tre frågorna återfinns nedan.
De tre enkätfrågorna:
Fråga 1
Anser du att Sverige rent principiellt under nästa mandatperiod eller
längre fram bör ansluta sig till EMU och byta ut kronan mot euron?
Ja/Nej/Vet ej
Fråga 2
Anser du att Sverige under kommande mandatperiod 2010-2014 bör anordna en
folkomröstning om EMU-medlemskap?
Ja/Nej/Vet ej
Fråga 3
Anser du att det behövs en ny svensk EMU-utredning under kommande mandatperiod om ifall Sverige ska gå med i EMU?
Ja/Nej/Vet ej

måndag 7 juni 2010

Sören Wibe omvald som ordförande för europeiska EU-kritiker

PRESSMEDDELANDE från EUDemocrats/Junilistan

Sören Wibe omvald som ordförande för europeiska EU-kritiker

Sören Wibe omvaldes som ordförande i EUDemocrats och irländskan Patricia
McKenna valdes till vice ordförande vid helgens kongress i Ljubljana,
Slovenien.

EUDemocrats (EUD) är en allians av EU-kritiska partier och organisationer i Europa. EUD vill minska EU makt och arbetar för att återföra beslutsrätt nationella och regionala parlament. EUD omfattar inga högerextrema partier och tar bestämt avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet.

Sören Wibe är en av två partiledare för Junilistan i Sverige och tidigare
riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Han ledde också Socialdemokrater
mot EMU i folkomröstningen i Sverige 2003.

Patricia McKenna valdes som den första gröna ledamoten från Irland till
EU-parlamentet 1994 och omvaldes 1999. Hon är en stark förespråkare av
irländsk neutralitet.

tisdag 1 juni 2010

Rapport från en omröstning i EU-parlamentet – EU-parlamentets budgetökning onsdag 19/5 2010

Som det skrivits om tidigare på denna blogg har EU-parlamentet drivit igenom ett ökat anslag på cirka 94 miljoner kronor samtidigt som medlemsstaterna gör stora nedskärningar i sina utgifter samt demonstrationer och generalstrejker i protest mot detta skakar flera stater.

Onsdagen den 19 maj 2010 i Strasbourg röstade EU-parlamentet om ändringsbudgeten med det ökade anslaget (Mankabetänkandet A7-0158/2010).
Först röstade man om ett ändringsförslag framlagt av 40 enskilda ledamöter som var emot anslagsökningen och föreslog en besparing. Detta ändringsförslag (nr 1) erhöll 165 ja-röster, 476 nej-röster och 20 nedlagda röster. De som röstade ja till detta utgjordes av den konservativa gruppen ECR, en majoritet av vänstergruppen GUE/NGL samla halva EU-skeptiska gruppen EFD samt spridda ledamöter från andra grupper. De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Ek (C), de tre FP-ledamöterna, Hedh (S), Ludvigsson (S), Ulvskog (S), Schlyter (MP), EB Svensson (V) (EBS röstade nej men anmälde felröstning till ja).
Nej: De fyra moderata ledamöterna, A Svensson (KD), Färm (S), Engström (PP).

Vid omröstningen om resolutionen i dess helhet röstade 509 ja, 111 nej och 31 ledamöter lade ned sina röster. Röstfördelningen mellan grupperna var ungefär samma som i föregående omröstning. De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: De fyra moderata ledamöterna, A Svensson (KD), Ludvigsson (S), Färm (S), Engström (PP).
Nej: Hedh (S), Ulvskog (S), Schlyter (MP), EB Svensson (V).
Nedlagda röster: Ek (C) och de tre FP-ledamöterna.

Westlund (S) och Lövin (MP) var frånvarande. Underligt nog var Lövin (MP) närvarande tisdag och torsdag i Strasbourg men inte under onsdagen. Lite underligt resemönster om hon reste från Sverige.

Främst bör alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Piratpartiet och Färm (S) hängas ut som EU-entusiaster och EU-egoister för deras stöd till högre offentliga utgifter som går till dem själva. Piratpartiet har visserligen sagt att de röstar som sin grupp i allt som inte rör deras datafrågor, men då ser vi också konsekvensen av detta. Piratpartiet borde i alla fall följa Schlyter (MP) i sådana här frågor.

Jan A Johansson