torsdag 9 september 2010

Enkät utförd om riksdagskandidaters inställning till svenskt euromedlemskap

Enkät utförd om riksdagskandidaters inställning till svenskt euromedlemskap
– C på väg att ompröva sitt euromotstånd?
– Motståndet mot euron starkt inom S

Centerpartiets ledning ”vet inte” om Euron skall införas eller ej. Motståndet mot euron mycket starkt inom S, men S-ledningen tiger. Detta enligt en enkät bland riksdagspartiernas kandidater.

Riksdagskandidaters åsikter om ett svenskt euromedlemskap har undersökts av ett nätverk av organisationer från nej-sidan i EMU-folkomröstningen (nätverket består av Junilistan, Medborgare mot EMU, Nej till EU, Miljöpartiet och Vänsterpartiet). Undersökningen var en e-postenkät bland 781 kandidater (för de sju riksdagspartierna) på valbar plats.
Antalet kandidater som tillfrågades per parti var 260 S, 194 M, 69 FP, 66 MP, 65 KD, 64 V, 63 C. Den totala svarsfrekvensen var 56 %. En detaljerad sammanställning av svaren finns på www.eurofraganivalet.blogspot.com

Den första frågan löd: ”Anser du att Sverige rent principiellt under nästa mandatperiod eller längre fram bör ansluta sig till EMU och byta ut kronan mot euron?”

Här svarade Centerpartiets ledning (bland andra Maud Olofsson samt partisekreteraren) ”vet inte”, något som är uppseendeväckande mot bakgrund av de många entydiga beslut som tagits på ett antal centerstämmor. Bland C-kandidaterna som helhet svarade dock fler ”nej” (43,6%) än ”ja” (30,8% ).

Bland S-kandidaterna var motståndet starkt. 52,2% av dessa svarade ”nej” på frågan. Svarsfrekvensen för S-kandidaterna varierade dock med den position man intog 2003: Kända euromotståndare (Leif Pagrotsky, Morgan Johansson med flera) svarade på enkäten, medan kända euroanhängare (Mona Sahlin, Ibrahim Baylan, Lena Hallengren, Ylva Johansson med flera) vägrade att överhuvud taget besvara enkäten. I det starkt EMU-kritiska Jämtland svarade till exempel inte en enda S-kandidat.

Miljöpartiet har en 100%-ig anslutning till nej-linjen bland de tillfrågade kandidaterna. Vänsterpartiet har endast en kandidat på valbar plats som är för euron. Bland Moderaterna svarade 76% ”ja” och 8% ”nej”, hos Folkpartiet svarade 96% ”ja” och 2% ”nej”, och hos Kristdemokraterna svarade 63% ”ja” och 30% ”nej”.

En rimlig tolkning av enkäten är att ledningen för Centerpartiet vill ompröva partiets euromotstånd samt att Socialdemokraternas ledning inom överskådlig framtid inte kommer att driva sin ja-linje.