tisdag 22 mars 2011

Lobbyism kontra förtroendevalda som vill tjäna en extra hacka

Finansföretagens lobbyism gentemot politiska beslutsfattare är en het fråga i dessa finanskrisens dagar när ny lagstiftning debatteras för finanssektorn.
Sunday Times hade i söndags (20/3) en intressant artikel om tre EU-parlamentariker, samtliga före detta ministrar i sina respektive hemländer, som mot utlovad ekonomisk ersättning lagt ändringsförslag i EU-parlamentets utskottsarbete.
Att sådant sker är inget förvånande och det finns alltid en gråzon. Till exempel finns det EU-parlamentariker som kommer från jordbruksnäringen och fortfarande uppbär olika ekonomiska ersättningar därifrån samtidigt som de sitter i jordbruksutskottet och försvarar dagens generösa jordbrukspolitik. Men troligen representerar de på ett tydligt sätt de väljare som röstat fram dem till förtroendeuppdragen och är i regel politiskt tydliga med att detta är deras uppdrag.
Att förtroendevalda politiker har sidouppdrag i företag och organisationer kan inte förhindras, men ett ovillkorligt krav är att deras uppdrag och inkomster för dessa deklareras öppet. Det är sedan upp till de politiska partierna att nominera fram dessa personer och sist och slutligen upp till väljarna att rösta fram dessa personer till uppdragen.
Vad som nu har hänt är att Sunday Times har avslöjat att det finns EU-parlamentariker som är beredda att lägga fram ändringsförslag i lagstiftningsprocessen som är direkta kopior frän lobbyister utan att EU-parlamentarikerna i fråga reflekterar politiskt över dem och sedan fakturerar lobbyistföretaget för ”konsultuppdraget”. Detta är inte enligt min mening att representera väljarnas intressen på ett ansvarsfull sätt.
Att erkänna att man gått i en fälla riggad av journalister är inte roligt. Två av de tre utpekade EU-parlamentarikerna, österrikaren (kristdemokrat) och slovenen (socialdemokrat), anförde till sitt försvar att de vetat om att de lobbyister som erbjudit pengar mot att att lägga ändringsförslag egentligen var journalister. Dessa två EU-parlamentariker har nu avgått .
Den rumänske ledamoten (socialdemokrat), som fakturerade 12 000 euro för inlämnade ändringsförslag enligt ”lobbyisternas” önskan, hävdar att vad han gjort inte är ovanligt i EU-parlamentet.
Ledamoten i fråga uteslöts från socialistgruppen redan i måndags (21/3). Hans parti PSD i Rumänien, där politiska korruptionsskandaler i allmänhet är mycket vanliga, kräver också hans avgång. Att bli fast med fingrarna i syltburken på detta sätt bedöms som omöjligt att försvara även i Rumänien. Det skall tilläggas att ledamoten i fråga inte är någon fattig man. Han har enligt den rumänska tidningen Cotidianul bland annat banktillgångar på 843 285 euro, cirka 36 000 UD dollar och 234 500 RON (rumänska lei= cirka 470 000 kronor).
”Cash for amendments” kan aldrig försvaras och om inte de politiska partierna tar tag i sådana här dolda inkomstsätt bland sina förtroendevalda skadas den politiska demokratin allvarligt. Låt oss hoppas att de etiska reglerna för deras förtroendevalda skrivs än mer tydligt så att man rensar upp en gång för alla så att politiskt arbete sker öppet och transparent.
Jan A Johansson

onsdag 16 mars 2011

Kampanjen mot EU-skatt lanserad – www.noeutaxcom

EU-parlamentets federalistiska majoritet driver på för att EU skall få en egen skattekälla – en EU-skatt. I Sverige har visserligen Fredrik Reinfeldt uttalat sig mot detta. Det gäller att se till att han inte pressas att byta position. Den svenska Socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet driver frågan om en EU-skatt. Det gäller nu att sätta press på Socialdemokraterna i Sverige så att de säger nej till ett införande av en EU-skatt.
En EU-skatt skulle effektivt förhindra en reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s institutioner behöver då inte heller anstränga sig för att åtgärda dagens slöseri och bedrägerier med EU:s pengar.
I dagens läge när alla politiska nivåer – utom EU – tvingas gå fram med osthyveln över utgifterna expanderar EU-budgeten oavbrutet. Det är inte vård, skola och omsorg som EU-budgeten går till. EU-parlamentet skulle än mer kunna driva en utökning av EU:s budget till nya politikområden då de lättare kan höja EU-skatten och inte behöver stångas med ”snåla” finansministrar varje år.
EU-skatten måste stoppas!
Mer information finner ni på den europeiska kampanjsajten: www.noeutax.com
Sprid informationen vidare.
Det finns också en grupp på Facebook kopplad till denna. Gå gärna med där.
Och framförallt – AGERA. Skriv gärna insändare, eposta riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Material finns på hemsidan ovan.
Jan Å Johansson

torsdag 10 mars 2011

EU-parlamentet försöker genom att föreslå ”Tobinskatt” införa en EU-skatt

Missledda personer från Attac och Latinamerikagrupperna skrev i SvD 6 mars 2001 att nu finns chansen att införa en skatt på finansiella transfereringar, en så kallad Tobinskatt, genom ett uttalande på gång i EU-parlamentet. Men är dessa förespråkare för skatten av princip oavsett vad den skulle gå till? Är det OK för Attac och Latinamerikagrupperna att den skatt som införs går till att bibehålla EU:s jordbruks- och regionalpolitik av idag samt det slöseri de bedrägerier med EU:s utgiftsprojekt som avslöjas då och då?
EU-parlamentets federalistiska majoritet driver nämligen Tobinskatt just för att de här ser en möjlighet att införa en direkt EU-skatt utan alltför mycket motstånd från folkopinionen och medlemsstaterna. Att införa EU-moms eller EU-avgift på mobiltelefoner eller dylikt skulle troligen möta större protester. Huruvida Tobinskatt är bra eller inte avstår jag från att ta ställning till här. Dock, bankerna som skulle komma att betala denna Tobinskatt är troligen inte senfärdiga med att vältra över dessa kostnader på sina kunder om man inte gör något specifikt åt just det problemet.
EU-parlamentet röstade om Podimatabetänkandet (A7-0036/2011) om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå på tisdagen 8 mars. Betänkandet var ett eget initiativ från EU-parlamentet och alltså bara ett uttalande med ett opinionsbildande syfte. EU-parlamentet är desperat på jakt efter att hitta inkomstkällor för en bibehållen jordbrukspolitik och en ständigt svällande EU-budget fylld av nya politiska projekt. I punkt 29 i förslaget till betänkande ser vi var skon klämmer. Där skriver man citat: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att uppnå detta. …”
Anhängarna av Tobinskatt måste fråga sig om de verkligen vill stödja införandet av en Tobinskatt som går till EU:s kassa.
Podimatabetänkandet antogs med 529 ja-röster mot 127 nej-röster samt 18 nedlagda röster. Nej-rösterna kom främst från konservativa ECR, en del liberaler, EU-kritiker, några från vänstern i GUE/NGL och grupplösa. De 18 svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Ek (C), Paulsen (FP), Färm (S), Ludvigsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Engström (PP), Schlyter (MP), Löving (MP).
Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Ibrisagic (M), Alf Svensson (KD).
Nedlagda röster: Schmidt (FP), Wikström (FP) (Wikström röstade ja men anmälde felröstning och avsåg att avstå).
Frånvarande: Hedh (S), EB Svensson (V).
Intressant är att de svenska Socialdemokraterna lämnade in en röstförklaring där de flitigt använder sig av uttrycket ”EU-skatt”. De skriver:
”Vi svenska socialdemokrater är starka förespråkare av en transaktionsskatt på global nivå. EU bör mycket aktivt verka för att ett sådant system ska etableras. Om en internationell överenskommelse med tiden skulle visa sig vara politiskt omöjlig bör alternativet att introducera en transaktionsskatt endast inom EU övervägas noga. Till grund för detta bör det ligga en balanserad konsekvensanalys. Kommissionen håller i dagsläget på att förbereda en analys, men det har inte hindrat dess representanter från att vid flera tillfällen gå händelserna i förväg genom att uttala sig klart negativt om en skatt på EU-nivå. Detta är i våra ögon inte acceptabelt. För att sända en tydlig signal till kommissionen om att saken bör tas på allvar och att processen måste vara förutsättningslös har vi därför valt att rösta för det ändringsförslag som konkret talar om införandet av en EU-skatt. Det är mycket viktigt att ett objektivt och genomarbetat beslutsunderlag nu skapas i denna fråga.”
Nu avser svenska S mestadels att EU ensidigt skall införa Tobinskatt även om inte övriga världen gör det. Men intressant att de så gärna använder sig av begreppet "EU-skatt" i syfte att bereda väg för detta politiska projekt.
Gunnar Hökmark (M) talade under debatten. Men sade i princip ingenting annat än att det blir bankkunderna som får betala denna Tobinskatt samt att ”finansvalpskatten” i Sverige ledde till att aktiehandeln flyttade till London. Om EU-skatten i sig sade han inget. Mit6t intryck är att Moderaterna ligger lågt här. Hökmark sade också i avslutningen att han stödde sin grupp, den kristdemokratiska EPP, i denna fråga. Vilket är konstigt då EPP-gruppen röstade för betänkandet och Moderaterna emot. Men det kan ha varit ett sätt att smyga i frågan för Hökmark.
Sammantaget måste än en gång framhållas. Får EU-kommissionen och EU-parlamentet lägga vantarna på en Tobinskatt blir det ett fortsatt EU-slöseri som idag och ingen skärpning av budgetpolitik och budgetkontroll i EU. Reform av jordbrukspolitiken behövs inte heller ty EU kan lugnt svälla med egna skatteinkomster.
Jan Å Johansson