torsdag 2 februari 2012

EU-parlamentet har valt en ny talman som skall driva EU-federalism (som vanligt)

EU-parlamentet valde vid sin januarisession en ny talman för återstoden av den femåriga mandatperioden. I enlighet med samarbetsavtalet mellan kristdemokraterna (där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår) och Socialist & Demokratgruppen (där Socialdemokraterna ingår) avlöstes en polsk kristdemokrat av en tysk socialdemokrat. Den tyske socialdemokraten Martin Schulz valdes och besegrade en brittisk Liberaldemokrat och en brittisk konservativ som kandiderade emot honom.
EU-parlamentets talman står inte över partierna på samma sätt som i Sveriges Riksdag. En talman i EU-parlamentet är alltid en megafon på EU:s toppmöten och i media för mer makt till EU och särskilt då till EU-parlamentet samt försvarar den politiska plattform (=ökad EU-överstatsutveckling) som EU-parlamentets majoritet antagit. Traditionella höger-vänsterfrågor är mycket nedprioriterade. I EU-parlamentets gäller samarbete mellan socialdemokrater, kristdemokrater och liberaler för att bygga ett Europas Förenta Stater med EU-parlamentet som högste politiska instans.
Martin Schulz invigningstal var typiskt för denna traditionella politiska linje. Schulz underströk till exempel på tal om det mellanstatliga avtalet för att stärka euroländernas budgetdisciplin att parlamentarisk granskning (det vill säga av EU-parlamentet) är en förutsättning för demokratisk legitimitet. Schulz sade citat: ”Resultatet av en politik som inte är tillräckligt parlamentariskt förankrad uppfattas som diktat från Bryssel. Priset för det betalas av EU som helhet. Det är en grogrund för EU-negativa stämningar. Detta kommer Europaparlamentet inte att fortsätta att bevittna stillatigande! Den som tror att man kan åstadkomma mer för Europa med mindre parlamentarism tar jag gärna en debatt med!”
Han sade också citat: ”Vårt uppdrag är att företräda människornas intressen. Jag vill vara tydlig: De väljare som genom att rösta på oss har gett oss sitt förtroende väntar sig att vi ska kämpa för dem.”
Typiskt struntprat
Detta är typiskt selektivt struntprat från en EU-parlamentariker. EU-parlamentet valdes 2009 med ett valdeltagande på cirka 43 %, det vill säga 57 % av de röstberättigade röstade inte. Men som vanligt är det bara de som avlagt sin röst som man talar om. De väljare som inte röstar finns helt enkelt inte för de som har blivit valda till EU-parlamentet. Detta EU-parlaments demokratiska legitimitet finns inte. Valen till de nationella parlamenten i medlemsländerna ligger i alla fall runt 60-95 % valdeltagande. Det är de nationella parlamenten som har den demokratiska legitimiteten – inte EU-parlamentet. Detta bör de nationella parlamentarikerna debattera med EU-parlamentets nye talman!
EU-parlamentstalman – toppen och slutet är uppnått
Att bli vald till talman i EU-parlamentet brukar vara toppen och slutet av en politisk karriär. I regel kommer en talman från ett av de större medlemsländerna och en av de två största partigrupperna. Något undantag har funnits som till exempel Pat Cox, en irländsk liberal som var talman 2002-2004
Några som har blivit EU-parlamentets talman har haft en karriär i nationell politik, ibland en misslyckad sådan, och sedan blivit EU-parlamentariker. Andra, som Schulz, är ”nobodies” i sina medlemsländer och fick sitt första uppdrag som EU-parlamentariker och har avancerat inom sin parlamentsgrupp till att nå talmansposten. Men gemensamt för båda dessa grupper är att har man väl varit talman så är man en ”före detta” i EU-parlamentet och går där och väntar på sin pensionering. Någon annan politisk karriär i sitt hemland och i sitt nationella parti har en före detta EU-parlamentstalman inte, ty där är man sidsteppad av en annan maktstruktur. Detta är EU-parlamentarikerna smärtsamt medvetna om och det är en del av anledningen till deras dåliga politiska självkänsla.
Jan Å Johansson