lördag 29 september 2012

EU:s motsvarigheter till KD/M och S vill öka Sveriges EU-avgift – rejält!


På EU-parlamentets Strasbourgsession i september höll EU-kommissionens ordförande Barroso sitt “State of the Union”-tal (EU-federalisterna har en barnslig fallenhet att vilja likna USA och USA:s presidents motsvarande tal till kongressen varje år).
Bland annat talade Barroso om att inför nästa EU-parlamentsval 2014 kan EU:s kristdemokrater, PPE, (där M och KD ingår) och EU:s socialdemokrater, PSE, ställa upp en kandidat vardera med var sitt valprogram till EU-kommissionens ordförandepost.
Men - EU:s kristdemokrater (med Barroso i spetsen) och socialdemokrater tycker ju samma sak. Båda vill öka EU-budget och finansiera den med en direkt EU-skatt samt stärka EU:s kontroll över all ekonomisk politik. Så vad skulle dessa båda partiers kandidater till EU-kommissionsordförandeposten säga som skiljer dem åt i en EU-parlamentsvalrörelse? S (PSE) + M (PPE) i EU = sant.
Som ett konkret exempel på vad Barrosos krav på en större EU-budget innebär kan tas som exempel den eventuella ökning av EU-avgiften som Sverige står inför. Sverige får i dag runt 5,5 miljarder kronor i rabatt och betalar drygt 30 miljarder i avgift.
I veckan rapporterades det i media att Sveriges finansdepartement uppskattar att EU-avgiften kan komma att öka med 10 miljarder kronor om året.
Detta därför att Barroso vill banta Sveriges rabatt på EU-avgiften kraftigt. Dessutom vill han att EU:s budget ska öka med åtta procent i den kommande långtidsbudgeten 2014-2020, jämfört med nuvarande sjuårsperiod. För Sverige och andra länder som är stora nettobetalare innebär det rejält ökade kostnader.
Sveriges finansminister Borg sade om sin PPE-kollega Barroso att Barrosos krav skulle göra honom till Borgs dyraste minister. Som vanligt, överallt skall det skäras ner utom i EU-institutionerna.
„Det är ingen utgift i budgeten som ökar så mycket de närmaste åren, som kommissionens budgetförslag gör“ i ett direkt citat från finansminister Borg.
Men har M inget att säga till inom i sitt EU-parti PPE i frågan om EU:s dyra budgetexpansion? Troligen har man förlorat i den frågan inom PPE-partiet för länge sedan och nu får man istället försöka att hålla emot i ministerrådet.
Jan A Johansson