torsdag 14 mars 2013

EU-parlamentet överträffar sig självt igen – mer pengar skall in till EU

Onsdagen den 13 mars röstade EU-parlamentet med röstsiffrorna 506 ja, 161 nej och 23 nedlagda röster igenom en resolution (B7-0129/2013) som avfördar rådets förslag till långtidsbudget 2014-2020. EU-parlamentet vill styra mer av budgetens innehåll, införa en direkt EU-skatt, vill ha in mer pengar från medlemsstaterna för 2012 och 2013 års utgifter istället för att de skall betalas av kommande års budgetar. De vill också ha en revision av långtidsbudgeten när den kommit halvvägs (givetvis för att få in mer pengar i den).

De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Svensson (KD), Färm (S).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Ibrisagic (M), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Lövin (MP), Schlyter (MP).
Avstod: Gustafsson (V), Andersdotter (PP), Engström (PP).

Att Alf Svensson och Göran Färm är Sveriges största EU-kramare har visat sig fler gånger under omröstningarna i EU-parlamentet. Att Piratpartiet inte har en linje i budgetfrågor är också ganska givet. Men varför Gustafsson (V) avstår är svårt att förstå eftersom han borde vara en EU-kritiker och rösta nej som de andra svenskarna, varav flera av dem faktiskt anser sig vara EU-federalister.

Senare under onsdagens omröstning röstade också EU-parlamentet för att urvattna reformen av den i Sverige hårt kritiserade gemensamma jordbrukspolitiken. De vill också behålla planekonomisystemet på EU:s sockermarknad till minst 2020 samt hålla hårt på fortsatta subventioner till tobaksodlarna inom EU.
Det var fyra olika resolutioner (B7-0079/2013 till B7-0082/2013) på jordbrukspolitiken. Johansson (C) och de tre folkpartisterna röstade ja till tre av dem. Svensson (KD) röstade ja två gånger. Hökmark (M), Engström (PP), Färm (S), Hedh (S), Nilsson (S), Ulvskog (S) och Westlund (S) röstade alla ja en gång.
Nej samtliga fyra gånger röstade Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Ibrisagic (M), Ludvigsson (S), Gustafsson (V), Andersdotter (PP), Lövin (MP) och Schlyter (MP).
Noterat av Jan Å Johansson