torsdag 27 februari 2014

EU-parlamentet formerar styrkorna för att trycka på om införandet av direkt EU-skatt


Tisdag 25 februari 2014 röstade EU-parlamentet om De Backerbetänkandet (A7-0084/2014) om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken:

Årlig tillväxtöversikt 2014”. Det var ett eget initiativ från EU-parlamentet. Alltså bara ett tyckande. Men inte helt oviktigt. EU-parlamentet försöker nu att tjata hål i huvudet på ministerrådet och de nationella politikerna om att EU måste få rätt att ta ut egen skatt från medborgare och företag i EU.

Inga svenska ledamöter deltog i debatten på måndagskvällen eller lämnade in någon röstförklaring. De flesta av dem vill helst ligga lågt i frågan så att den inte uppmärksammas i svensk valdebatt.

Betänkandet innehåller förslag inom ekonomi politik och budgetarbete. Men en punkt står ut bland de andra. Punkt 44 lyder:

”Europaparlamentet påminner om sin åsikt att medlemsstaternas budgetsituation kan underlättas genom ett nytt system med egna medel för finansiering av unionens budget som kommer att minska de BNI-baserade bidragen och sålunda ge medlemsstaterna möjlighet att fullgöra sina konsolideringsinsatser utan att äventyra EU:s finansiering för att stödja investeringar i åtgärder för ekonomisk återhämtning och reformåtgärder. Parlamentet understryker därför den vikt man fäster vid den nya högnivågruppen om egna medel, vars arbete bör leda fram till en verklig reform av EU:s finansiering.””Högnivågruppen” EU-parlamentet tillsatt leds av Mario Monti, före detta EU-kommissionär och före detta italiensk premiärminister. EU-parlamentet hoppas att alla dörrar hos stats- och regeringschefer i EU skall stå öppna när han reser runt och driver propaganda för EU-skatt. EU skall helt enkelt få rätt att skapa sina egna skatter och också höja dem efter eget behag. Att införandet av EU-beskattning skulle vara ”skatteneutralt”, det vill säga inte höja det totala skattetrycket är ren bluff om inte medlemsländerna skär i sina utgifter till vård, skola och omsorg.Omröstning med namnupprop hölls på punkt 44. Den antogs med 526 ja-röster mot 133 nej-röster och 20 nedlagda röster. Kristdemokratiska EPP-gruppen, socialdemokratiska S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen och de Gröna/EFA (regionalister) stödde i huvudsak skrivningen i punkt 44. Motståndet kom främst från konservativa ECR-gruppen och vänstergruppen GUE/NGL.
De svenska ledamöterna röstade som följer:

Ja: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Hökmark (M), Andersdotter (PP), Engström (PP).

Nej: Svensson (KD), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Lövin (MP), Schlyter (MP), Gustafsson (V).

Avstår: Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Fjellner (M).

Närvarande men ej röstat: Färm (S).Punkt 44 antogs alltså och ingick då i omröstningen när man röstade om helheten i betänkandet. Den antogs med 545 ja-röster mot 120 nej-röster och 10 nedlagda röster. Som ovan kristdemokratiska EPP-gruppen, socialdemokratiska S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen och de Gröna/EFA (regionalister) röstade ja. Nejrösterna kom från konservativa ECR-gruppen, vänstergruppen GUE/NGL, EU-kritiska EFD-gruppen, som nu var nästan helt enig, samt från de flesta grupplösa.
De svenska ledamöterna röstade som följer:

Ja: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Ibrisagic (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Svensson (KD), Färm (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Westlund (S), Andersdotter (PP), Engström (PP).

Nej: Gustafsson (V).

Avstår: Lövin (MP), Schlyter (MP).

Närvarande men ej röstat: Hedh (S).De flesta som är mot punkt 44 kroknar alltså i slutomröstningen och accepterar den skrivningen genom att rösta ja till helheten. Miljöpartierna väljer att avstå, vilket också är svagt om de nu är de EU-kritiker de utger sig för att vara. Intressant hur Färm och Hedh ”missar” att rösta i varsin omröstning. Det kanske är bekvämast så ty då undviker de en del kritik från sina egna.

Ingen som röstar för punkt 44 och/eller resolutionen i dess helhet kan med hedern i behåll definiera sig som ”EU-kritiker”. En EU-kritiker vill rimligen inte ge EU egen beskattningsrätt för dess fortsatta gigantiska verksamhetsexpansion.