onsdag 30 oktober 2013

EU-parlamentet fick lite media för en gångs skull

EU-parlamentet fick till sin glädje en del medial uppmärksamhet den 22 oktober när ett betänkande om sexuell och reproduktiv hälsa (Estrelabetänkandet A7-0306/2013) återförvisades till kvinnoutskottet från sessionen. Betänkandet i sig var bara ett uttalande utanför lagstiftningsprocessen så man kan fråga sig varför det skulle bli så uppmärksammat. Detta är mest en politisk lek som EU-parlamentet håller på med då och då i olika tyckanden. Någon gång kan det gälla ett budgetanslag, men inte denna gång.
Ledamöterna i EU-parlamentet, särskilt de från länder med en katolsk majoritet hade flitigt uppvaktats av katolska lobbygrupper, katolska kyrkan och kristna väljare. Frågan om att informera om preventivmedel är fortfarande kontroversiell i mer eller mindre omfattning i många EU-länder.
Betänkandet återförvisades till utskottet med 351 ja-röster mot 319 nej-röster och 18 nedlagda röster. Det var framförallt den kristdemokratiska EPP-gruppen och den konservativa EDR-gruppen som röstade för återförvisning. Den liberala ALDE-gruppen var delad itu.
De svenska ledamöterna röstade som följer:
Ja: Hökmark (M), Svensson (KD).
Nej: Johansson (C), Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Fjellner (M), Färm (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Engström (PP), Lövin (MP), Schlyter (MP), Gustafsson (V).
Avstår: Ibrisagic (M).
Frånvarande: Corazza Bildt (M), Westlund (S), Andersdotter (PP).

Nog kan man tycka att den stora majoriteten av svenskarna borde sätlla upp på en modern syn på preventivmedel och information om dem. Men Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic och Alf Svensson gör tydligen inte det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar